NIEMIECKA I CZESKA SZWAJCARIA
(Brak miejsc)
4
Dni

Cena wycieczki

1770 zł
+
60 euro
/ os.

Termin wycieczki

20.07.2024
23.07.2024

Lokalizacja wycieczki

CZECHY I NIEMCY

PROGRAM RAMOWY, KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE

Cena wycieczki

1770 zł
+
60 euro
/ os.

Termin wycieczki

20.07.2024

23.07.2024

Lokalizacja wycieczki

CZECHY I NIEMCY