PODLASIE NA BOGATO

24 – 28 czerwca – BRAK MIEJSC

11 – 15 sierpnia – BRAK MIEJSC

25 – 29 września – zapraszamy!

Dzień 1

 • 6.00 zbiórka na parkingu przy Hali sportowej na ul. Bema w Toruniu, spotkanie z pilotem wycieczki, wyjazd autokarem na Podlasie (możliwość wsiadania na trasie: Lipno, Sierpc…)
 • Spacer z przewodnikiem po BIAŁYMSTOKU, stolicy Podlasia: zobaczymy m.in. barokowy zespół parkowo-pałacowy rodziny Branickich, kościół farny, rynek z Ratuszem, cerkiew św. Mikołaja, operę białostocką, odwiedzimy Cerkiew Św. Ducha (największa w Polsce), przejazd trasą słynnych murali białostockich (dziewczynka z konewką, Zenek Martyniuk, św. Faustyna i bł. Michał Sopoćko)
 • Zakwaterowanie w hotelu *** w Białymstoku (4 noclegi w tym samym hotelu), obiadokolacja

Dzień 2

 • Po śniadaniu całodzienna wycieczka po Podlasiu szlakiem tatarskim:
 • SUPRAŚL – zwiedzanie uzdrowiska: Pałac Buholtza, prawosławny klasztor męski pw. Zwiastowania NMP, zobaczymy również miejsca związane z serią „U Pana Boga w ogródku”…
 • Obiad w restauracji tatarskiej
 • KRUSZYNIANY – spotkanie z przedstawicielami polskich Tatarów, zwiedzanie drewnianego meczetu oraz mizaru – tatarskiego cmentarza
 • SOKÓŁKA – kościół św. Antoniego – miejsce cudu eucharystycznego
 • Powrót do hotelu w Białymstoku, obiadokolacja

Dzień 3

 • Po śniadaniu wycieczka do BIAŁOWIEŻY
 • Wizyta w pokazowym rezerwacie żubrów, przejście ścieżką Żebra Żubra, spacer trasą turystyczną po Parku Pałacowym
 • Czas wolny na posiłek w Białowieży
 • Przejazd przez Krainę Otwartych Okiennic – na szlaku położonych jest kilka wsi w dolinie Narwi. Stara, oryginalna drewniana zabudowa charakteryzuje się bogatą ornamentyką
 • Obiadokolacja

Dzień 4

 • Po śniadaniu wycieczka nad BIEBRZĘ. Spływ tratwami wśród łąk, bagien i szuwarów przez fragment Biebrzańskiego Parku Narodowego
 • Wizyta w Izbie tkactwa dwuosnowowego w Janowie
 • SITAWKA – wieś, która drewnalami stoi (drewnale to wielkoformatowe, malowane na stodołach kopie zdjęć dawnych mieszkańców Sitawki)
 • Obiadokolacja biesiadna w plenerze

Dzień 5

 • Po śniadaniu wycieczka do NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO – przejście przez rzekę Narew kładkami Śliwno – Waniewo. Narew płynie wieloma korytami naraz i nazywana jest polską Amazonką
 • TYKOCIN. Spacer z przewodnikiem po miasteczku, które „zagrało” w trylogii Jacka Bromskiego m.in. „U Pana Boga za piecem”. Zwiedzimy Wielką Synagogę, zobaczymy też rynek z kościołem pw. Św. Trójcy, Alumnat, pomnik Stefana Czarnieckiego i położony na drugim brzegu Narwi zamek
 • Spotkanie z kuchnią żydowską – obiad w żydowskiej restauracji
 • PENTOWO – wizyta w Europejskiej Wsi Bocianiej
 • Przyjazd do Torunia ok. godz. 21.00

PROGRAM RAMOWY, KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE

CENA: 1580 zł/os.

Cena zawiera: przejazd autokarem, 4 noclegI w hotelU ***, wyżywienie (4 śniadania, 4 obiadokolacje, 2 obiady: degustacje kuchni żydowskiej i tatarskiej), opiekę pilota oraz miejscowych przewodników, ubezpieczenie NNW, bilety wstępu, zestawy słuchawkowe, obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy

NAPISZ DO NAS: